Best Hacking Software GDD

Poniżej możecie zajrzeć do GDD, który jest ciągle w fazie WorkInProgress. GDD dotyczy gry nad ktorą samotnie pracuję.

Aktualnie jestem w fazie przepisywania po raz kolejny kontrolera postaci. Gdy to się uda dopiąć, reszta elementów gry powinna już potoczyć się w dobrym kierunku. Na chwilę obecną operuję też jedynie na placeholderach, gdzie postać reprezentowana jest jedynie przez square sprite.

Best Hacking Software